www.michalpietrzakginekolog.pl

Leczenie uzależnień radomsko

Jak wyjść z nałogu?

Uzależnienia mogą przybierać przeróżne postaci. Najczęściej napotykanym uzależnieniem jest uzależnienie od papierosów. Ma ono negatywne konsekwencje zdrowotne (zawarte w papierosach substancje smoliste i inne toksyny – między innymi formaldehyd i amoniak – przyczyniają się od powstawania nowotworów płuc oraz krtani, oraz do rozwoju miażdżycy; na dodatek palacze często doświadczają udarów niedokrwiennych mózgu oraz zawałów serca), jednakże jest ono również najmniej szkodliwe dla jednostki uzależnionej pod względem działania w życiu oraz w społeczeństwie, ponieważ nikotyna nie ma wpływu na stan psychofizyczny osoby od niej uzależnionej. Drugim często napotykanym nałogiem jest alkoholizm. Ma on nie tylko ujemne skutki w sprawie zdrowotnej (szkodzi w szczególności na wątrobę – nadużywanie alkoholu prowadzi do jej marskości), ale także znacznie komplikuje osobie uzależnionej funkcjonowanie w życiu codziennym. Uzależnienie prowadzi wielokrotnie do zaniedbania obowiązków służbowych, a w konsekwencji do straty pracy. Alkoholikom nie są obce także kłopoty rodzinne – ich małżonkowie a przy tym szkraby wielokrotnie nie akceptują trybu życia osoby pijącej. Trzecim tymczasem uzależnieniem jest narkomania. Osoby uzależnione od narkotyków niejednokrotnie funkcjonują jeszcze gorzej niż alkoholicy. W obydwu przypadkach w wielu przypadkach niezbędne jest umieszczenie jednostki w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego a w dodatku podanie go detoksykacji, czyli odtruciu. Jest to przebieg dotyczący jedynie uzależnienia fizycznego polegający na usunięciu toksyn dostarczonym przez substancje psychoaktywne z organizmu a przy tym nie może być rozpatrywane jako proces terapeutyczny. Leczenie uzależnień opiera się na metodach psychologicznych, pośród których wyznacza się psychoterapię osobistą czy też grupową, reprogramming, hiponterapię oraz psychoedukację. Leczenie ma na celu również resocjalizację osoby uzależnionej oraz jej reedukację oraz ukierunkowanie na zdrowe modele zachowań w społeczeństwie. Leczenie kieruje doktor psychiatra przy kooperacji z psychologiem albo psychologiem – psychoterapeutą. Powodzenie leczenia zależy głównie od nastawienia a także zaangażowania pacjenta. Osoby zlokalizowane w ośrodkach leczenia nałogów obowiązkowo (wyrokiem sądu, na wniosek rodziny) i które tak po prawdzie nie chcą wyjść z nałogu, w wielu przypadkach wracają do dawnego stylu życia przy pierwszej możliwej okazji – przede wszystkim jeżeli po zakończeniu leczenia powracają do otoczenia, w którym dane uzależnienie jest swoistym standardem, a abstynencja wiąże się z wyeliminowaniem z lokalnego społeczeństwa.


Ogłoszenie