biznes

Odzież bhp kołobrzeg

BHP zakładu pracy

W celu ochrony pracownika na stanowisku utworzono kodeks BHP (BHP – skrót od „Bezpieczeństwo i higiena pracy). Troska o to, ażeby zakład spełniał kluczowe wymogi BHP leży w gestii pracodawcy. Ma obowiązek on zatroszczyć się o szkolenia swoich pracowników i o to, by były one uzyskiwane terminowo (niedostatek szkolenia BHP uniemożliwia pracownikowi piastowanie swoich obowiązków, a w razie inspekcji na szefa zostałaby nałożona ogromna grzywna, gdyż nie ma on prawa dopuścić do pracy człowieka, który nie posiada aktualnego i ważnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). Większe firmy z reguły mają swoich etatowych inspektorów BHP i to oni kontrolują, by wszyscy zaangażowani w firmie ludzie posiadali teraźniejsze i znaczące szkolenia. Dbają dodatkowo o odzież BHP (na przykład uniformy, rękawice – jeśli styl pracy takowych żąda, kaski, akcesoria chroniące głowę, obuwie robocze wzmocnione metalowymi noskami w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa uszkodzenia stopy przez wózek widłowy lub paletę) oraz zabezpieczenia w postaci stoperów, nauszników a przy tym wygłuszających słuchawek w miejscach o wzmożonym hałasie (na przykład opodal co poniektórych maszyn produkcyjnych). W gestii inspektora BHP leży też troska o drogi ewakuacyjne (powinny być drożne, niczym zablokowane a przy tym umożliwiające potencjalną skuteczną ewakuację w sytuacji zagrożenia, na przykład pożaru) oraz o stosowną ilość gaśnic rozstawionych w różnorodnych punktach zakładu – zarówno sprawę ilości, jak i rozmieszczenia formułują odpowiednie przepisy kodeksu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli niespodziewana zewnętrzna kontrola wykaże nieprawidłowości w działaniu zakładu pracy, do odpowiedzialności pociągnięty pozostanie jego właściciel, nie zaś zatrudniony przez niego inspektor. Może on wyłącznie we własnym zakresie wysnuć konsekwencje służbowe względem osoby, która zaniedbała swoje obowiązki, włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Inspekcja może sprawić krótkotrwałe zatrzymanie pracy w firmie – z reguły do momentu przystosowania go do wiążących przepisów. Inspektor prowadzi również dokumentację odnośnie do wszystkich wypadków przy pracy, które zdarzyły się w danej firmie. Każdy przypadek postuluje powołania komisji powypadkowej, która sporządzi akuratny raport wzbogacony o zeznania świadków zdarzenia. Niewielkie zakłady rzadko decydują się na zaangażowanie etatowego profesjonalisty, albowiem jest to dla nich nieopłacalne. Mogą oni zaś skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która zastrzeże całościową obsługę firmy w obszarze bezpieczeństwa a także higieny pracy. W skład ich usług wkraczają dodatkowo okresowe szkolenia dla pracowników.


szkolenia zamknięte